Earth Celebration 1996

Shiroyama Concerts

Aug. 19
Kodo Concert on Kusakari Shrine Noh Stage

 • Kodo
Aug.23
“An Evening of Irish Music”

 • Donal Lunny (Ireland)
 • Marie Brennan (Ireland)
 • Liam O’Maonlai (Ireland)
 • Sharon Shannon (Ireland)
 • Nollaig Casey (Ireland)
 • Motofumu Yamaguchi (Kodo)
 • Ryutaro Kaneko (Kodo)
 • Tetsuro Naito (Kodo), and others
Aug.24
“Dance Hall Night” by “Ume-No-Ka Ongyoku dan – Haniwa version” produced by Kiyohiko Senba

 • Kiyohiko Senba
 • Kazutoki Umezu
 • Kazumi Watanabe
 • Kaori Kitsu
 • Shinichi Kinoshita
 • Kazunori Sato
 • Reichi
 • Kazuto Shimizu
 • Yoichi Okabe
 • Bakabon Suzuki
 • Kenji Suzumoto
 • Yoshiko Hosaka
 • Takefumi Kobayashi
 • Aja Addy (Ghana)
Aug.25
“Celebration”

 • Kodo

Lecture

Aug. 25
” Sado – A Visit to Tub Boat Maker” / Toshio Sato (Sado Island)

Movies

Aug.23
 • “KODO”
 • “Making of EC ’95″
 • “Kodo – Live at Acropolis”
Aug.24
 • “Making of EC ’95″
 • “KODO”
 • “Kodo – Live at Acropolis”
 • “Making of EC ’92″
 • “Making of EC ’93″
 • “Making of EC ’94″
Aug.25
 • “Tink Tink Tink”
 • “Making of EC ’95″

Workshops

Aug.19 – 22
Dance “Sukoshi zutsu jiyu ni naru tame ni (gradual steps to becoming free)” (sleepover workshop) / Toru Iwashita, Navigator: Ryutaro Kaneko (Kodo)
Aug.19 – 22
“Summer Kodo Juku Special” (sleepover workshop) / Eiichi Saito (Kodo)
Aug.19 – 22
“Ogi Okesa Folk Dance” (sleepover workshop) / Ogi Dancers (the people of Ogi), Navigator: Yasukazu Kano (Kodo)
Aug.19 – 22
“Minamisado no kurashi to asobi (life and joy of southern Sado)” (sleepover workshop) / The people of Sado Island / Navigator: Hanayui Ensemble
Aug.19 – 22
“Bamboo Rock” (sleepover workshop) / Tomohiro Mitome (Kodo), Tetsuro Naito (Kodo), Akira Nanjo (Kodo), Hisayuki Mori (Kodo)
Aug. 20 – 22
“Ryo Watanabe’s Samba Workshop” (3-day, non-sleepover workshop) / Ryo Watanabe
Aug.19, 23 – 25
“African Dance” / Aja Addy (Ghana)
Aug.23, 24
“Taiko” / Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Aug.25
Dance “Kurokawa Sansa Odori” / Kurokawa Sansa Odori Hozonkai (Morioka, Iwate)

Special Fringe Events

Aug. 22
“COLLABORATION”

 • Toru Iwashita
 • Ryutaro Kaneko (Kodo)
Aug. 23
“Kodo Fringe”

 • Kodo
 • Aja Addy
Aug. 23
Bunya Puppet Drama / Osakiza (Hamochi, Sado Island)
Aug. 24
Harikoma (Hatano, Sado Island)
Aug. 24
Harikoma (Sawata, Sado Island)
Aug. 24, 25
Kurokawa Sansa Odori / Kurokawa Sansa Odori Hozonkai
Aug. 25
Ondeko (Ogawa, Ryotsu, Sado Island)

Other Events

Aug. 23 – 25
Flea Market
Aug. 23 – 25
Kodo Village Open House
Aug. 23 – 25
Kiyoko Oi Sashiko Craft Exhibition
Aug. 23 – 25
Masakazu Sakomizu Photo Exhibition