Earth Celebration 2011

Shiroyama Concerts

Aug. 19
Ranaei Family & Kodo

 • Kodo
 • Ranaei Family
Aug. 20
“Shukusai”

 • Kodo
 • Ranaei Family
 • KO no kai
Aug. 21
Kodo

 • Kodo

Workshops

Aug. 19
O-daiko Workshop / Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Aug. 19
Kazuki Imagai’s “Chappa Daisuki(I Love Chappa) / Kazuki Imagai (Kodo)
Aug. 19, 20
Ranjosan’s Japanese Flute Making Workshop / Ranjo
Aug. 19, 21
Miyake Taiko / Miyakejima Geino Doshikai
Aug. 20
Hachijo Daiko / Hiroo Asanuma
Aug. 20
Shinobue with Yasukazu Kano (For Beginners) / Yasukazu Kano
Aug. 20
Ogi Okesa Dance & Music (Sado) / Ogi Sazanamikai
Aug. 21
Utanya Don Don!(For Students) / Masami Miyazaki (Kodo)
Aug. 21
Japanese Dance Experience with KO no Kai / KO no Kai
Aug. 21
Kasuga Ondeko (Sado) / Ryotsu Kasuga Onigumi
Aug. 21
Ogi Bamboo Basket Making / Hiroaki Akatsuka

Special Fringe Events

Aug. 19
Dance Night with Kodo
Aug. 20
Kodo Parade
Aug. 20
Yasukazu Kano, Takafumi Imaizumi
Aug. 20
Hachijo Daiko
Aug. 20
Ogi Okesa
Aug. 20, 21
Miyake Taiko
Aug. 21
Yoi no Yunzuru (Kodo)
Aug. 21
Sado Performing Arts: Kasuga Ondeko, Mamemaki (Yahata Seinenkai, Sawata) Onidaiko (Demon Drumming), Folk Song & Dance (Hamochi Chuo Seinenkai, Hamochi)

Exhibitions

Aug. 19-22
“30 Years of Kodo” Photo Exhibition
Aug. 19-21
Ranjo Flute Exhibition

Other Events

Aug. 19-21
Harbour Market
Aug. 19, 20
“Music Together” Workshops

EC Pre-Events

Aug. 12-18
EC Pre-Event: Sado Island Taiko Centre Week
“Taiko Experience with Shinchan-Sensei”
Aug. 17, 18
Sado Takigi Noh Theatre

 • Reijiro Tsumura (Noh), Tadashi Ogasawara (Kyogen), Kaiji Moriyama (Dance) and others.
 • Aug. 17 First Night: Shiizaki Suwa Shrine Noh Stage Concert
  Kyogen “Uta-arasoi” / Noh “Tooru” / Dance “Shakkyou”
 • Aug. 23 Second Night: Kasuga Shrine Noh Stage Concert
  Kyogen “Igui” / Half-Noh “Shakkyou” / Dance “Shakkyou”