Earth Celebration 1992

Shiroyama Concerts

Aug. 21
“Voyage of dreams”

  • Kodo
Aug. 22
“Harbour gathering”

  • Doudou N’Diaye Rose Percussion Orchestra (Senegal)
Aug. 23
“Roads across the sea”

  • Kodo
  • Kazutoki Umezu (Japan)
  • Aja Addy & Adjeley Mensah (Ghana)
  • Doudou N’Diaye Rose Percussion Orchestra (Senegal)

Lectures

Aug. 22
Doudou N’Diaye Rose (Senegal)

Workshops

Aug. 21
Aja Addy & Adjeley Mensah (Ghana)
Aug. 21 – 23
Toru Iwashita (Japan)

Special Fringe Events

Aug. 22
Kodo ‘Irodori’ dance party!
Aug. 22, 23
Otsugunai Kagura
Aug. 22
Ogi Kojishimai
Aug. 23
Yamada Yamabikokai

Other Events

July 26 – Aug. 23
Kodo Village Open House
Aug. 20
Kodo Open Rehersal
Aug. 22, 23
Otsugunai Sacred Dance – Film
Aug. 21 – 23
Art Exhibition – “TATAKU”
Aug. 21 – 23
Open Market