Earth Celebration 1994

Shiroyama Concerts

Aug. 19
Kodo
Aug. 20
 • Costa Caribe (Venezuela)
 • Seoul Ka-mu-ak Performing Arts Company (Korea)
Aug. 20
“Celebration”

 • Kodo
 • Costa Caribe
 • Seoul Ka-mu-ak Performing Arts Company

Lectures

Aug. 19
Costa Caribe
Aug. 20
“Heart, Taiko and Noise” / Toshimitsu Musha

Workshops

Aug. 16 – 18
Dance “Sukoshi zutsu jiyu ni naru tame ni (gradual steps to becoming free)” (sleepover workshop) / Toru Iwashita
Aug. 19
“Eisa” / Yakena Eisa (Okinawa, Japan)
Aug. 19
“Dance Workshop 1″ / Toru Iwashita
Aug. 20, 21
“Taiko” / Katsuji Kondo
Aug. 20
“Dance Workshop 2″ / Toru Iwashita
Aug. 21
“Dance Workshop 3″ / Toru Iwashita

Performance

Aug. 18
“Mimi wo sumasu (listen well)” / Toru Iwashita

Special Fringe Events

Aug. 19
Onimai and Tsuburo-sashi (Murayama, Hamochi, Sado Island)
Aug. 19
Noroma Puppet Drama (Uryuya, Niibo, Sado Island)
Aug. 20
 • Toru Iwashita
 • Ryutaro Kaneko (Kodo)
Aug. 20
 • Yakena Eisa
 • Kodo
Aug. 20
Onidaiko and Ojishi (Hamakawachi, Hatano, Sado Island)
Aug. 20
Onidaiko and Ojishi (Iwakubi, Ryotsu, Sado Island)
Aug. 21
Yakena Eisa

Pre-event “Tent Theatre”

July 28 – Aug. 3
“Image Circus”

 • Maryse & Bruno (France)
 • Gekidan Mugongeki
 • Mugongeki Company
 • IKUO Mitsuhashi & Aiya Honda
Aug.4
“Taiko Katsuide Bancha mo Debana”

 • Takuro Susaki (Kodo)
 • Tomohiro Mitome (Kodo)
 • Tetsuro Naito (Kodo)
 • Akira Nanjo (Kodo)
Aug.5
“Shinobue and Harpa Concert”

 • Motofumi Yamaguchi (Kodo)
 • Akihiro Shiga
Aug.6
“OMATURI-SAWAGI ’94″

 • Yasukazu Kano (Kodo)
 • Ryutaro Kaneko (Kodo)
 • Tetsuro Naito (Kodo)
 • Akira Nanjo (Kodo)
 • Makoto Oka
Aug.7
“Shinsuke to Issho, Okasan to Issho – Tent Version”

 • Rokusuke Ei
 • Shinsuke Kokontei
 • Kanjiyama Mime
Aug.8, 9
“Storytelling Tent”

 • Rokusuke Ei
 • Yoshie Utsumi
 • Shinsuke Kokontei
 • Setsuko Hanajima
 • Minako Hanajima
 • Tokyo Boys
 • Kanjiyama Mime
Aug. 10 – 12
“Ongaku Jiyu Jizai”

 • Hitoshi Komuro (Aug. 10 – 12)
 • Akira Sakata (Aug. 10)
 • Junki Kawauchi (Aug. 11)
 • Katsumi Watanabe (Aug. 12)
Aug.13, 14
“Born Live ’94″

 • The youth of Sado Island
Aug. 15 – 17
“Karada no Magic”

 • Gekidan Mugongeki
 • Mugongeki Company
 • IKUO Mitsuhashi & Aiya Honda
Aug.18
“Urban String Music of South America”

 • Ensamble Gruffio (Venezuela)

Other Events

Aug.19 – 21
Kodo Village Open House, Isumi-tei and Rehearsal Hall