Earth Celebration 2009

Shiroyama Concerts

Aug. 16
Part.1 Kodo / Part.2 BLØF

 • kodo
 • BLOF
Aug. 17
Kodo
Aug. 18
“Shukusai”

 • kodo
 • BLOF

Workshops

Aug. 16
O-daiko Workshop / Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Aug. 16, 18
Miyake Taiko / Miyakejima Geino Doshikai
Aug. 16
Ogi Okesa (Sado) / Ogi Sazanamikai
Aug. 16
Kasuga Ondeko (Sado) / Ryotsu Kasuga Onigumi
Aug. 16, 17
Ranjosan’s Japanese Flute Making Workshop / Ranjo
Aug. 17
Chieko’s Onna-uchi (Women’s Style Taiko) Basics / Chieko Kojima (Kodo)
Aug. 17
Taiko Experience with Shinchan-Sensei / Shin’ichi Sogo (Kodo)
Aug. 17
Voice Circle / Yoko Fujimoto (Kodo)
Aug. 17, 18
Shinobue with Yasukazu Kano / Yasukazu Kano
Aug. 18
Utanya Don Don! / Masami Miyazaki(Kodo)
Aug. 18
Onikenbai Basic Dance:’Ichiban Niwa’ (Iwate) / Yoshikazu Fujimoto (Kodo)

Lecture

Aug. 18
Lecture/Discussion at the “Earth Furniture” Exhibition Space

Special Fringe Events

Aug. 16
Nishino Mamemaki, Kurinoe Ondeko
Aug. 16
Kazuga Ondeko
Aug. 16
Yasukazu Kano Group
Aug. 16
Ogi Okesa
8月17日
cocon Ayako Onizawa, Masami Miyazaki, Yoshie Sunahata, Natsuki Saito, Hiroko Shimauchi (Kodo)
Aug. 17, 18
Miyake Taiko
Aug. 18
Chieko Kojima Ensemble Chieko Kojima, Tomohiro Mitome, Kenzo Abe, Shogo Yoshii, Tsuyoshi Maeda (Kodo)
Aug. 18
Yoi no Yunzuru

Exhibitions

Aug. 15 – 19
BLØF Exhibition “UMOJA – A Musical Discovery Journey”
Aug. 16 – 18
Earth Furniture

Concert at Kodo Village Rehearsal Hall

Aug. 18
Silver Wind – Shinobue and Song – Motofumi Yamaguchi (Fue), Yoko Fujimoto (Vocals), Michiko Chida (Piano), Takafumi Imaizumi (Guitar)

Other Events

Aug. 16 – 18
Harbour Market

EC Pre-Events

June
‘Taiko Taiken Juku’
Aug. 8 – 15
EC Pre-Event: Sado Island Taiko Centre Week “Play a Simple Song on the Taiko”

EC Related Events

Aug. 22, 23
Sado Takigi Noh Theatre

 • Reijiro Tsumura(Noh), Tadashi Ogasawara(Kyogen), Ryutaro Kaneko (Taiko), Kaiji Moriyama(Dance), and others.
 • Aug. 22 First Night: Concert at Shiizaki Suwajinja Noh Stage
  Noh: ‘Atsumori’ / Kyogen ‘Neongyoku’
 • Aug. 23 Second Night: Concert at Kasugajinja Noh Stage
  Noh: ‘Izutsu’ / Kyogen ‘Uoseppo’