Earth Celebration 2010

Shiroyama Concerts

Aug.20
Kodo

 • Kodo
Aug.21
A Filetta & Kodo

 • Kodo
 • A Filetta
Aug. 22
“Shukusai”

 • Kodo
 • A Filetta

Workshops

Aug. 20
Chieko’s Onna-uchi (Women’s Style Taiko) Basics / Chieko Kojima (Kodo)
Aug. 20, 21
Miyake Taiko / Miyakejima Geino Doshikai
Aug. 20, 22
Shinobue with Yasukazu Kano / Yasukazu Kano
Aug. 20
Ranjosan’s Japanese Flute Making Workshop / Ranjo
Aug. 21
Utanya Don Don! / Masami Miyazaki (Kodo)
Aug. 21
O-daiko Workshop / Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Aug. 21
Onikenbai Basic Dance: “Ichiban Niwa” (Iwate) / Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Aug. 21
Ogi Okesa / Ogi Sazanamikai
Aug. 22
Kasuga Ondeko (Sado) / Ryotsu Kasuga Onigumi
Aug. 22
「Ogi Bamboo Basket Making / Hiroaki Akatsuka

Special Fringe Events

Aug. 21, 22
Miyake Taiko
Aug. 21
Kodo Parade
Aug. 21
Yasukazu Kano, Takafumi Imaizumi
Aug. 21
cocon: Ayako Onizawa, Masami Miyazaki, Yoshie Sunahata, Natsuki Saito, Hiroko Shimauchi (Kodo)
Aug. 21
Resonance 2010 “Reflections”: Kaoru Watanabe, Tamango, Mio Matsuda + special guests from Sado Island
Aug. 21
Ogi Okesa
Aug. 22
Sado Performing Arts (Kasuga Ondeko, Yokka-machi Ondeko, Kitakawachi Mamemaki & Kojishimai)
Aug. 22
Yukiai EWF Goddess: Chieko Kojima, Yoshikazu Fujimoto, Eiichi Saito, Masaru Tsuji (Kodo), Kirara, echo, Kaoru Watanabe

Exhibitions

Aug. 20 – 22
Photo Exhibition “Corsica, Island Home of A Filetta”

Other Events

Aug. 20 – 22
Harbour Market
Aug. 22
Resonance 2010 Workshop “The Art of Improvisation” / Kaoru Watanabe, Tamango, Mio Matsuda
Aug. 22
Workshop “Alchemy Yoga” / Aki, Kirara
Aug. 22
Taiko Experience with Shinchan-Sensei / Shin’ichi Sogo (Kodo)

EC Pre-Events

June
“Taiko Taiken Juku”
Aug. 13 – 19
EC Pre-Event: Sado Island Taiko Centre Week ”Taiko Experience with Shinchan-Sensei”
Aug. 18, 19
Sado Takigi Noh Theatre

 • Reijiro Tsumura(Noh), Tadashi Ogasawara(Kyogen), Kaiji Moriyama (Dance), Yasukazu Kano (Bamboo Flute), and others.
 • Aug. 22 First Night: Shiizaki Suwa Shrine Noh Stage Concert
  Noh “Atsumori” / Kyogen “Neongyoku”
 • Aug. 23 Second Night: Kasuga Shrine Noh Stage Concert
  Noh “Izutsu” / Kyogen “Uoseppo”