Earth Celebration 2008

Shiroyama Concerts

Aug. 22
Kodo
Aug. 23
”Brazil Night” Olodum with Kodo

 • Olodum
 • Kodo
Aug. 24
“Shukusai” Kodo + Olodum

 • Olodum
 • Kodo

Workshops

Aug. 22
Chieko’s Onna-uchi (Women’s Style Taiko) Basics / Chieko Kojima (Kodo)
Aug. 22
Miyake Taiko / Miyakejima Geino Doshikai
Aug. 22, 23
Ranjosan’s Japanese Flute Making Workshop / Ranjo
Aug. 23
Onikenbai Basic Dance:’Ichiban Niwa’ (Iwate) / Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Aug. 23
Voice Circle / Yoko Fujimoto (Kodo)
Aug. 23
O-daiko Workshop / Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Aug. 23
Ogi Okesa (Sado) / Ogi Sazanamikai
Aug. 24
Utanya Don Don! / Masami Miyazaki (Kodo)
Aug. 24
Taiko Experience with Shinchan-Sensei / Shin’ichi Sogo (Kodo)
Aug. 24
Taiko Making / Akitoshi Asano (Asano Taiko)
Aug. 24
Deep Brazil! – The Secret World of Brazilian Percussion / Midori Onaga
Aug. 24
Kasuga Ondeko (Sado) / Ryotsu Kasuga Onigumi

Lectures

Aug. 22
Kanatsuryu Yanagawa Shishi Odori (Deer Dance)
Aug. 23
Deep Brazil! – The Secret World of Brazilian Percussion / Midori Onaga
Aug. 24
Sado Demon Drumming / Yuki Matsuda

Special Fringe Events

Aug. 23
cocon (Kodo: Tsubasa Hori, Ayako Onizawa, Masami Miyazaki, Yoshie Sunahata, Natsuki Saito, Hiroko Shimauchi)
Aug. 23, 24
Miyake Taiko
Aug. 23
Yukiai Live (Kodo: Chieko Kojima, Masaru Tsuji), Hironojo, Takahito Nishino, Shunsuke Kimura
Aug. 23
Ogi Okesa Nagashi
Aug. 23, 24
Kanatsuryu Yanagawa Shishi Odori (Deer Dance)
Aug. 23, 24
Bloco Barravento
Aug. 24
Wind Emsemble Sado
Aug. 24
Sado Performing Art
Aug. 24
Yoi no Yunzuru (Kodo Yunzuru Shachu, Hironojo, Takahito Nishino, Shunsuke Kimura / Costume Design: Shingo Tokihiro)

Exhibitions

Aug. 22 – 25
A i ta ku ba (’If you wish to see me’) – Portraits of a Century of Immigration to Brazil
Aug. 22 – 25
Brazilian Percussion
Aug. 22 – 24
Fly Toki! Helping the Crested Ibis Return to the Wild

Other Events

Aug. 22 – 24
Harbour Market
Aug. 24
Kodo Village Rehearsal Hall Open House

EC Pre Events

June
Taiko Taiken Juku
Aug. 19 – 21
Sado Takigi Noh Theatre

 • Reijiro Tsumura (Noh), Tadashi Ogasawara (Kyogen), Ryutaro Kaneko (taiko), and others
 • Aug. 19 Kasuga Shrine Noh Stage Concert
  Noh “Sado no Nichiren” / Kyogen “Shimizu”
 • Aug. 20 Daizen Shrine Noh Stage Concert
  Noh “Toki” / Kyogen “Kakiyamabushi”
 • Aug. 21 Shiizaki Suwa Shrine Noh Stage Concert
  Noh “Aoinoue” / Kyogen “Iroha”